MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Ágoston Patrica, Belovári Julia, Koltai Viktória: Madarat tolláról… avagy a sármelléki felső tagozatos tanulók véleménye a barátságról

Madarat tolláról… avagy a sármelléki felső tagozatos tanulók véleménye a barátságról
Ágoston Patrica, Belovári Julia, Koltai Viktória, (6. osztály)
Sármelléki Általános Iskola
Felkészítő tanár: Feiler Zsuzsanna
2013

A kutatás a sármelléki iskolába járó gyerekek barátsággal kapcsolatos véleményét vizsgálta. Célja volt, hogy feltérképezze, a tanulók honnan választják barátaikat, honnan kerül ki legjobb barátjuk, barátkoznak-e ellentétes neművel, összegyűjtsék az ideális barát tulajdonságait, megtudják, hogy milyen tulajdonságok miatt nem barátkoznak valakivel, kiderítsék, befolyásolja-e a szülő véleménye és az anyagi helyzet a barát kiválasztását.Bemutassák, mivel töltik idejüket a barátok, feltárják iskolatársaik vélekedését a barát, barátság fogalmáról.

A kutatás során meghatározásra került a barát, barátság fogalma, valamint 17 kérdéskörből álló, 70 tanuló által kitöltött kérdőív elemzésére került sor.

A kutatás elején megfogalmazott hipotézisekkel kapcsolatban a következők állapíthatók meg:

A kutatás által igazolt feltevések:

  • az 5. és 6. osztályosoknak több barátjuk van a saját osztálytársaik között, a 7. 8. osztályosoknak pedig több barátjuk van az iskolatársaik között
  • a lányok nagyobb arányban barátkoznak fiúkkal, mint fiúk a lányokkal
  • az ideális barátra illetve azon személyre, akivel nem barátkoznának, több belső tulajdonságot sorolnak fel a diákok,
  • a barátok leginkább szabadidős tevékenységeket végeznek együtt

Tévesnek bizonyult feltevések:

  • legjobb barát az osztálytársak közül kerül ki
  • óvodás korban gyakoribb volt az ellentétes nemű barát
  • a barátság, olyan nekem mint…, és a jó barát olyan,… nyitott mondatokat csak a tanulók fele tudja befejezni
  • a lányok szülei gyakrabban szólnak bele abba, hogy kikkel barátkoznak, mint a fiúké