MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Magas Bianka (8.osztály): Vidéki élet Sármelléken a II. világháború idején

Vidéki élet Sármelléken a II. világháború idején
Magas Bianka 8.osztály
Sármelléki Általános Iskola
Felkészítő tanár: Dufkáné Vincze Mária
2013

A pályamunka ötlete a dédszülőktől hallott történetek kapcsán fogalmazódott meg, mert a tapasztalatok azt igazolják, hogy a falu lakói és áltanosságba véve a „mai” emberek nincsenek tisztában a kor nehézségeivel és kihívásaival.

Dolgozatom legfőbb célja tehát az, hogy ismertessem az életkörülményeket és az átélt, Sármelléken a valóban megtörtént eseményeket a már említett személyekkel. Szeretném kiadni Sármelléken, amennyiben érdeklődést mutatnak a lakosok iránta.

Dolgozatomban számos kérdésre kerestem a választ. A kérdéseim elsősorban:

  • a mindennapi életet, a körülményeket,
  • a megélhetési lehetőségeket, elvégzendő munkákat firtatta,
  • továbbá arra is kerestem a választ, hogy mindezeket a háború mennyire befolyásolta.

A kérdések megválaszolását a következők segítették:

  • Interjúk készítése a falu idősebb lakóival (6 személy lett bevonva a kutatásba)
  • Források, kapcsolódó irodalmak gyűjtése a korról és a faluról
  • Képek, iratok felkutatása

A kutatásba 6 sármelléki idős személy lett bevonva. A beszélgetések során számos témakörről érdeklődtünk, tovább lejegyeztük a hozzájuk kapcsolódó szomorú, vagy épp vidám történeteket. A beszélgetéseket diktafonnal is rögzítettük.

A pályamunka nagy érdeklődést váltott ki a lakosokból. Az iskolatársaknak tartott előadás pedig elmondásuk szerint nagyon hasznos és érdekes volt. A kutatás tehát elérte azokat a célokat, amiket kitűzött maga elé.

Kutatásom alatt rengeteget bővült a tudásom falunk helytörténetét illetőleg. A hallottak és olvasottak megdöbbentő tényeket tárnak fel, amiket a pályamunka igyekezett minél jobban visszaadni. Azonban további kutatómunka szükséges ahhoz, hogy a témában teljesen elmélyedjek.