MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Csiszár Péter: Az iskolámba járó cigány és nem cigány tanulók festményeinek összehasonlítása különféle vizuális dominanciák mentén

csiszarpeterFelkészítő tanár: Cseh Németh László

Az iskolámban festészet tanszakra járok, így a vizuális értelmezés különösen fontos számomra.

A vizuális megismerés, vizuális kifejezés mindig is végigkíséri életünket. A társaim munkáját figyelve tapasztalatilag felfigyeltem arra, hogy a cigány és a nem cigány tanulók vizuális ábrázolás- és kifejezésmódjában formai és talán még tartalmi különbségek is vannak. Úgy tűnik számomra, hogy tartalmi vonatkozásban a cigány tanulók képeinek témája jobban kapcsolatba hozható a kisebb közösségekkel, a körülöttünk lévő kisebb tárgyakkal, a „testmeleg" mindennapokkal. A két csoportnál a képeket személve szembeszökő volt a formai megjelenítés erőteljesebb spontaneitása, ösztönössége. Mindezek után szakirodalmi vonatkozást néztem át annak megfelelően, hogy léteznek-e erre a tapasztalati feltételezésre vonatkozó szakkifejezések, fogalmak. Találtam is ilyeneket a http://brisind.wordpress.com/kepzomuveszet/ cím alatt. Felfedeztem és tanulmányoztam a formadominancia, formahangsúly, színdominancia, mozgáshangsúly fogalmak tartalmi vonatkozásait. Mindezekből megtudhattam és kikövetkeztettem azt, hogy képzőművészeti vonatkoztatásban az egyik vagy másik elem túlsúlya a szemlélőnek olyan érzetet okozhat, mintha expresszívebbnek, harsányabbnak, kifejezőbbnek, ezzel együtt „odafordulóbbnak" érezné az adott művet. E művek létrehozói lennének választott mintámon a cigánygyerekek. A másik csoport ábrázolásában, kifejezésében formadominánsabb, visszafogottabb a született mű. Tapasztalati mintámon ők lennének a nem cigánygyerekek. Megfigyeléseim és az olvasottak alapján megfogalmazódtak bennem a témára irányuló kérdések és feltételezések. Mindezek igazolására közvetlen módon 5- 8. osztályból 16-14 fős mintán 9 cigány-7 nem cigány; 5 cigány-9 nem cigány fős arányban festményeket, grafikákat készíttettem. Elemzésük után feltételezésem igazolást nyert, miszerint a cigány tanulók munkái szín- és mozgáshangsúlyosabbak, ezzel együtt spontánabbak, közvetlenebbek, expresszívebbek. A jövőbeni folytatás lehetőségének látom a következő kérdés megválaszolására irányuló kísérletet: A dolgozatom eredményeként létrejött válaszokból, a gyerekek vizuális üzeneteiből lehet–e a lélektan segítségével messzemenő következtetéseket levonni az egyes minták létszemléletére, közösségszemléletére és azokon belüli konfliktuskezelésére vonatkozóan?