MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Farkas Enzó Brendon: Mit rejt az útiláda?

rezume-farkasenzobrendonTöbbször hallottam megjósolt világvége jövendölésekről, amelyekről kiderült, hogy szerencsére nem jelentettek valós veszélyt az emberiség számára. Azonban a könyvtárban talált természeti katasztrófákról szóló könyvek irányították érdeklődésemet azokra a valós környezeti problémákra és folyamatokra, amelyek közül bármelyik bekövetkezése a Földön lakó emberek életében tényleges katasztrófát okozhat. Elgondolkodtam azon, hogy mit is tennék akkor, ha el kellene hagynom otthonomat, a Földet. Ha már egyszer mennem kell, akkor mit vigyek magammal? Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy megismerjem és bemutassam mi az a tíz legszükségesebbnek ítélt dolog, amit magunkkal vinnénk az útiládánkban.

Ahhoz, hogy ezt kiderítsem, saját leltárt állítottam össze. Választásaimat környezetvédelmi szempontból is indokoltam. Ezt követően kérdőíves felmérést végeztem három korosztály körében: iskolánk negyedikes és nyolcadikos tanulóinál, valamint a szűkebb környezetemhez tartozó felnőtteknél. A kérdésfeltevés során a legszükségesebbnek ítélt tíz dolog kiválasztása mellett az is érdekelt, hogy milyen fontossági sorrendbe állítják listáik elemeit. Vizsgálódásom közben az így kialakult leltárokat hasonlítottam össze egymással és az enyémmel. Kutatásom során személyes interjúkkal tanulmányoztam a megkérdezettek víztakarékossági szokásait és praktikáit. Kiderült, hogy a válaszadók több mint 80 százaléka odafigyel a víztakarékosságra, apró ötletekkel igyekeznek csökkenteni vízfogyasztásukat.

Első feltételezésem, hogy listám elemei megegyeznek az azonos évfolyamra járó diákokéval, nem igazolódott, mivel csak közel fele részben tartottunk azonos dolgokat fontosnak. A XXI. század telekommunikációs eszközei azonban mindhárom korcsoport listájában szerepelnek. Ezzel második feltételezésem bizonyítást nyert. A harmadik hipotézisem, hogy a felnőttek választása gyakorlatiasabb, vagyis több túlélést segítő hasznos eszközt tartalmaz, mint a diákoké, beigazolódott.

Mivel a mérésem során a felnőtteket egy csoportként kezeltem, kíváncsi lennék arra, hogy nagyobb életkori eltéréssel illetve nemek szerinti megkérdezéssel kapnék-e részletesebb információkat. Ezért úgy gondolom, hogy ezt egy következő kibővített dolgozat témájaként szívesen feldolgoznám, melynek során választ kaphatnék néhány engem foglalkoztató környezetvédelmi kérdésre is. Kutatómunkám során kiderült számomra, hogy nem vigyázunk eléggé listánk elemeire, így nem lesz mit magunkkal vinni az útiládánkban.