MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Aktuális

KGYTK országos döntő

2024. május 11. - Százhalombatta


A meghívó és program elérhető itt: Meghívó letöltése

 

További letöltések:

Versenykiírás 2023/2024-es tanév

Versenyszabályzat

Ballagó Benjamin: Az elsősegélynyújtás oktatásának fontossága az általános iskolában

rezume-ballagobenjaminTavaly az iskolánkban az egészségnapon megismerkedhettünk az újraélesztés módjával. A bemutató után rájöttem, hogy milyen fontos az elsősegélynyújtás, hiszen az ember élete múlhat rajta. Ezért elhatároztam, hogy jelentkezem az elsősegélynyújtó szakkörbe. Az első foglalkozáson egy totót töltöttünk ki. A kiértékelés gyenge eredményt mutatott. Rá kellett döbbennem, hogy mennyire hiányosak az ismereteim. Sokszor választottam rossz lehetőséget, pedig azt hittem, hogy jól látnám el a sérültet. A társaim is gyenge eredményt produkáltak. Dolgozatomban a tanulók elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit kutatom.

Az elsősegély-nyújtási kötelességet törvény írja elő. Mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy bármikor kerülhet olyan helyzetbe, amikor mások segítségére van utalva.

A nevelési-oktatási intézmények egyik feladata óvni a felügyeletükre bízott minden gyermek és tanuló egészségét, testi épségét, hogy megelőzhessék a tanuló- és gyermekbaleseteket.

Kérdőívet állítottam össze az elsősegélynyújtás kérdésköréből. Olyan feladatokat kerestem, amelyekkel a tanulók a mindennapok során találkozhatnak. Először a negyedikes tanulók töltötték ki a kérdőívet. A kapott eredmények láttán úgy döntöttem, hogy kisebb diákokkal már nem íratom meg. Összesen 129 tanuló válaszolt a kérdésekre.

A kérdőívemet kitöltő tanulók válaszai nagy tudásbeli hiányosságról tanúskodnak. Az általános iskolában előforduló gyakori balesetek ellátásával minél korábban meg kellene ismerkedniük a tanulóknak, hogy segíteni tudjanak társaikon, önmagukon. Ezért fontos lenne már az alsó tagozaton megismertetni a gyerekeket az elsősegélynyújtás alapjaival. A tanulók olyan alapvető információt, mint a mentők hívószáma, sem tudják pontosan. Pedig az első osztályos Környezetünk munkatankönyv 42. oldalán már ott vannak a megtanulandó információk között a segélyhívószámok.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20/2012-es rendeletének II. fejezetében a 7. § meghatározza, hogy az iskola nevelési programjának keretein belül elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet kell készíteni.

Ez a rendelet, igazolta kutató munkám eredményét: minden iskolában kötelező megtervezni az elsősegélynyújtás oktatását.