MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Molnár Villő: Katalógus a megsemmisült, megrongálódott, átépített vagy rekonstruált dorogi művészeti alkotásokról

Korábbi kutatásaim során több olyan alkotással találkoztam, amelyek átalakítva értékcsökkenést szenvedtek, mások súlyosan megsérültek, vagy megsemmisültek. Elhatároztam, hogy összeállítom e művek jegyzékét. Ilyen összefoglaló katalógus Dorogon még nem készült.

Munkám interdiszciplináris kutatás:

  • Művészettudományok (főág) – történeti művészettudományok ág;
  • Műszaki tudományok (főág) – építészet, építőművészet ág;
  • Történettudomány (főág) – helytörténet (segédtudomány)

Összegyűjtöttem a sajtó és a helytörténészek által több helyen leírt, az idők során megsemmisült, eltűnt, megsérült vagy valamilyen módon átalakított alkotásokat. Az értékek közé soroltam minden képző- és iparművészeti, valamint fontosnak ítélhető építészeti alkotást.

Minden felkutatott műnek röviden leírtam a történetét, alkotóját, idejét, stílusát, rögzítettem a pusztulás vagy sérülés okát, idejét. Táblázatba rendeztem a kapott információkat és mellékeltem (ahol ez lehetséges volt) egy-egy dokumentumképet (fotót, képeslapot, rajzot).

A műveket sorsuk alakulása szerint 4 alosztályba soroltam, ezen belül kronológiai sorba rendeztem.

1. alosztály: Megsemmisült, eltűnt értékek.
2. alosztály: Megrongálódott, rekonstrukcióra váró művészeti emlékek.
3. alosztály: Felújított, átalakított művészeti értékek.
4. alosztály: Újraépített (rekonstruált) műtárgyak.


Feltételezésem (kb. 20. tétel) nem igazolódott, mert katalógusomban több mint a kétszeresét jegyeztem fel a károkat szenvedett értékeknek. Megsérült vagy átalakítottak-kibővítettek 21 tételt, rekonstrukcióra 4 tétel (építmény) vár, 21 tétel az elpusztult, pótolhatatlan érték, két újraépített mű is szerepel a listán. Ez összesen 48 műalkotás.

Elemeztem a feltételezett károkozások okait: időjárás, emberi mulasztás, tudatlanság, szándékos rongálás, megsemmisítés, funkcióváltás, pénzhiány, új művek létrehozása a régiek helyén, háborús következmények, ismeretlen okok, stílusváltás, vallásellenesség, ideológiai és politikai okok, államosítás.
Külön táblázatban összegeztem művészeti ágak szerint a veszteségeket. A több darabos sorozatokat nem bontottam önálló alkotásokra, mert összefüggő egységet alkotnak, sérülésük, pusztulásuk vagy átalakításuk is együtt történt (pl. szekkósorozat, templomi üvegablakképek, kálváriastációk stb.). A károk több mint fele az építményekben esett a lebontások, a durva átépítések következtében.

Munkám eljutott városunk főépítészéhez, következtetéseimet a védett értékekről létrehozott rendeletben felhasználhatták.

Köszönöm a dorogi helytörténészek, művészek és gyűjtők támogatását. Dolgozatom megírását és az előadásomra a felkészülést Kovács Lajos tanár és édesanyám, Molnár Klára tanítónő segítette.