MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

In memorian Kovács Lajos

Minőség, hűség, teljesítmény

(Emlékezés Kovács Lajosra)

Kovács Lajos halálával fájdalmas veszteség érte Dorogot. Olyan ember távozott közülünk fizikai valójában, aki a minőséget képviselte íróként, pedagógusként, helytörténészként egyaránt.

Nem véletlenül fordult a figyelme a magyar pedagógiát Apáczai és Comenius nyomán újra sorskérdésként kezelő Zsolnai József életműve felé. A nevelésügyet a „tudomány egészében" értelmezni kívánó Zsolnai programját akkor kezdte bevezetni iskolájában, amikor már túl volt az esztergomi táborsorozaton, amelynek során gyerekekkel feldolgozta és megjelentette Esztergom szinte teljes történetét. Akkor már többkötetes, neves íróként megjelent egy gyerekekkel készített interjúja az egyik Zsolnai-féle tankönyvben. Vezetése alatt került a tantervbe a Zrínyi iskolában a „gyakorlatközeli pedagógia" programja, és annak egyik fontos eleme a „Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája". Irányításával és mentori példájával az ország egyik legsikeresebb iskolájává vált a dorogi a tudománypedagógia minőségi művelése terén. Kovács Lajos pedig egyértelműen a mozgalom legtöbb sikert felmutatni tudó tagja lett. Ez volt pedagógiai munkásságának Zsolnaival egybecsengő lényege: sikeres tehetségkiválasztás, és valódi teljesítményre ösztönzés, élethosszig tartó készségek, kompetenciák fejlesztése. Az egyik ÉKP-s értekezlet szünetében átadta az általa szerkesztett egyik kötetét a „Dorogi értékek nyomában" című csak gyerekírásokat tartalmazó kötetét. Zsolnai így köszönte meg: „Tudod, könyvállványomon minden ÉKP-s iskolának van egy polca. A tietek a leghosszabb."

Pedagógiai törekvéseit azért is tudta sikeresen megvalósítani, mert rendkívüli színvonalú és mennyiségű saját teljesítményt mondhatott magáénak íróként, szerkesztőként, közéleti személyiségként, kutatóként egyaránt. Szenvedélyesen érdekelte a helyi értékvilág, izgalmasan, új helyismereti műfajokat teremtve tudta publikálni kutatási eredményeit. Tanítványaival is helytörténeti témakörben érte el legnagyobb sikereit.

Szépirodalmi munkásságának is jellemzője volt, hogy a helyi környezetben játszódtak mély humanizmust tükröző történetei. Magával ragadó volt kifejező ereje, műfajhoz illeszkedő stílusa. Mindennek egyik kiemelkedő példája volt kétkötetes sporttörténetünk. A kiemelkedően szorgalmas gyűjtő, Meszes Lajos tényhalmazából olyan izgalmas hétről hétre nyomonkövetett eseménysor bontakozik ki az olvasó előtt, amely csak Tandori Dezső hasonló tematikájú könyveihez hasonlítható.

Szerkesztőként is arra törekedett, hogy minél több dorogi kapjon helyet folyóirataiban. Az egyik alkalommal a Szegeden megjelenő Kincskereső című gyermekirodalmi folyóirat folytatásokban közölte meseregényét. Illusztrátornak Furlán Ferencet kérte meg. Az Új Forrás című megyei folyóiratban is markánsan jelent meg a dorogi tematika, valamint publikáltak Doroghoz kötődő szerzők, mutattak be dorogi alkotókat.

Helyismereti sorozatai (Dorogi füzetek 53 kötete, Dorogi értékek nyomában 27 kötete) Magyarország honismereti térképen egyik legjelentősebb helyévé tették Dorogot. Közösségteremtő készsége ott lappang kiadványaiban is: gyakran vált szerkesztési elvvé,

hogy valamennyi alkotó a témakörben közös, antológiaszerű kiadványokban közösen jelenjen meg.

Külön fejezetet jelent közéleti munkássága. Tizenhat évig volt a képviselő-testület tagja. Ott is közösséget képviselt, Dorog Város Barátai Egyesületét, amelynek létrehozatalában is kiemelkedő szerepet játszott. DVBE megalakulásakor a szervezet céljairól többek között ezt írta: „Egyesületünk politizáló, de nem politikai szervezet. Amiért szót emelünk, az a várospolitika. Nyitottak vagyunk minden iránt, amire egy kisebb vagy nagyobb közösség igényt tart...Szeretnénk megőrizni a városközpont lebontott, történelmi épületeinek emlékét, szobrainkat, múltunk ereklyéit. Kiadványokkal, füzetsorozattal kívánjuk megörökíteni múltunkat:"Mindez tökéletesen megvalósult. A közel három évtizede tevékenykedő szervezet vezetőségének folyamatosan tagja volt titkárként, szerkesztőként, az utóbbi években pedig az elnöki feladatot látta el. Jelentős a szerepe abban, hogy ma Dorog önszerveződő közösségei jól működnek együtt, közös pályázati projekteket tudnak működtetni, kölcsönösen támogatják egymás munkáját.

Dorog városa jól megérdemelt országos és megyei díjai mellett többszörösen és a legmagasabb formában is kifejezte elismerését Kovács Lajos életműve iránt. Minőségre törekvése, lakóhelyéhez való termékeny hűsége örök példa marad, teljesítménye viszont megismételhetetlen.

Dankó József

 

Búcsúzunk Kovács Lajostól


Kovács Lajos az egyik legjelentősebb tagja volt a KGYTK komplex tanulmányi verseny fejlődésének. A dorogi diákok helytörténeti kutatásait segítette 2003 óta 15 éven keresztül. Tanítványai évről évre (a 15 év alatt 25 fő) eljutottak a KGYTK országos döntőjére. A döntőre jutott pályamunkák témaválasztásai sokrétűek voltak. Ezek közül hadd álljon itt néhány:
• Hogyan tükrözik Dorog közterületeinek elnevezései és változásai a kisváros történetét?
• Az I. világháború hatása a dorogi lakosság életére és a halálozási okok alakulására az esztergomi fogolytábor szomszédságában?
• A faluból kisvárossá nőtt Dorog sajtótörténete
• Villongások a szomszédvárak között – Az egymással összeépült Esztergom és Dorog viszonya háromszáz év eseményeinek tükrében
• Elveszett szavaink nyomában
• Jövevények és vándorok 1-2. fejezet
• Vidám pedagógiai módszerek iskolánk legújabb kori történetéből
• Leányvár bányaközséggé válása a dorogi szénmedencében
• Üzenetek az utókornak egy kéziratos osztálynaplóban 1948-1949-ből
• Hogyan változnak az ünnepek, szokások városomban, a soknemzetiségű és kultúrájú Dorogon?
• Katalógus a megsemmisült, megrongálódott, átépített, vagy rekonstruált dorogi művészeti alkotásokról

A fenti pályamunkák minta értékűek a helytörténeti kutatást folytató diákok számára. A pályamunkákat és az előadásokat bíráló zsűri is így látta, amelynek bizonyságául a KGYTK Tehetségsegítő Tanács elismeréseket adott át. Mester és Tanítványa Díjat 2011- ben, 2014-ben és 2016-ban.

 

kovacs lajos

Megosztotta tudását és tehetségsegítő tapasztalatait. (KGYTK országos tehetségsegítő módszertani konferencia 2015.)

 

Utat és példát mutatott a KGYTK-t vállaló pedagógusok számára a helytörténeti kutatások segítésében és tovább adta a tehetséggondozással kapcsolatos elkötelezettségét a családja körében lányának és unokájának egyaránt.

Kiss Albert KGYTK TT elnöke