MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Aktuális

 

Versenykiírás 2020/2021

 

Tisztelt KGYTK-s Diákok, felkészítő Pedagógusok, Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a XX. jubileumi KGYTK-s versenyt digitális formában rendezzük meg. Abban az esetben, ha a COVID 19 járványügyi helyzet 2021. májusában megszűnik, a döntőt személyes részvétellel bonyolítjuk le.
 
Azoknak a tanulóknak, akik az előző évben elkészített pályamunkával szeretnének a versenyen részt venni, az idei versenyre újra jelentkezniük kell.
 

  

Kiss Albert a KGYTK TT elnöke

 

Fenesné Tóth Ágnes: Tudományos diákkör a referenciaintézményben (Karancslapujtő)

Tudományos diákkör a referenciaintézményben

Az áttekinthetőség és szemléletesség érdekében a kérdőív megállapításaira adott pontszámokat átlagoltam, illetve százalékos formában is megjelenítettem. A kapott eredményeket grafikonon ábrázoltam.
„Intézményünk tantárgyi tanítás-tanulás folyamataiban a szubjektív alkotás segítése" a felkészítő pedagógusok véleménye alapján tervezetten jelenik meg iskolánkban. Iskolánk alapdokumentumai - pedagógiai programja (ÉKP), a helyi tantervek - és a munkaközösségek éves munkatervei kiemelt célként fogalmazzák meg a tanulói alkotások támogatását. A szubjektív produktum megjelenik a mindennapok tanóráin kiselőadások, tablók, prezentációk, projektek, pályázatok formájában, művészeti oktatásunk alkotásaiban.

rkv1
A tantárgyi tanulás segítésére használt forrásközpontok megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:

rkv2

Az ábráról leolvasható, hogy lehetőségeink falusi iskola lévén viszonylag szűkösek. Tanulóink leginkább az iskolai és a községi könyvtár szakkönyvállományát hasznosítják tanulmányaikhoz, önművelésükhöz. A távolság és a közlekedési nehézségek miatt ritkább lehetőség diákjainknak a levéltár és múzeum felkeresésére. A terepgyakorlatok, a külső helyszíneken zajló tanórák, erdei iskolai programok számunkra kutatási terepnek tekinthetők.

A tehetséggondozási folyamatokban nagyobb arányú minden forrásközpont megjelenése:

rkv3
A kutatásmódszertani elemek beépülése a napi gyakorlatba intézményünkben közepesnek mondható, leginkább ad-hoc jelleggel működik. Tapasztalataim alapján leggyakrabban azok a pedagógusok alkalmazzák ezeket a formákat a napi gyakorlatban, akik bekapcsolódtak a KGYTK-s munkába. A táblázatból az is megállapítható, hogy pályamunka írására vállakozó diákok a kutatási módszereket jó szinten alkalmazzák a tanórai problémák feldolgozása során is. KGYTK-s versenyzőink szívesen vállalják a kutatásmódszertani kategóriában készített dolgozatok többletmunkáját az ismeretterjesztő kategóriával szemben.

rkv4
Iskolánkban jellemzően egy pedagógus - egy diák felállásban készülnek a KGYTK dolgozatok. Bár a grafikon alapján úgy tűnik, hogy működik a team-munka iskolánkban a dolgozatok elkészítésénél, valójában tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a kérdőívet kitöltők egy része túlértékelte ezt a válaszlehetőséget. Valószínűleg már azt is team munkának értékelték, hogy időnként egy-egy nyelvtani vagy fogalmazási kérdésben a szakos kollégához fordulunk segítségért. A tanárok és a diákok feszített, összeegyeztethetetlen időbeosztása akadályozza a tényleges team-munkát, a kutató csoportként való együttműködést.

rkv5

Iskolánk mentorpedagógusai egységesen úgy ítélik meg tehetséggondozó tevékenységünket, hogy a KGYTK annak egy szelete. Intézményünk bemutatásánál, a bevezetőben kifejtett széles tehetséggondozó profilunk miatt más területeken (pl. művészeti) is igyekszünk hasznosítani a KGYTK-ban szerzett tapasztalatainkat.

rkv6

Fenesné Tóth Ágnes
régiókoordinátor