MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Aktuális

 

Versenykiírás 2020/2021

 

Tisztelt KGYTK-s Diákok, felkészítő Pedagógusok, Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a XX. jubileumi KGYTK-s versenyt digitális formában rendezzük meg. Abban az esetben, ha a COVID 19 járványügyi helyzet 2021. májusában megszűnik, a döntőt személyes részvétellel bonyolítjuk le.
 
Azoknak a tanulóknak, akik az előző évben elkészített pályamunkával szeretnének a versenyen részt venni, az idei versenyre újra jelentkezniük kell.
 

  

Kiss Albert a KGYTK TT elnöke

 

Fenesné Tóth Ágnes: A KGYTK helyzetértékelése egy swot analízis tükrében a karancslapujtői Mocsáry Antal Általános Iskolában

A SWOT-ról

A SWOT-analízis a nyitott önértékelés egyik lehetséges módszere.

A SWOT betűszó:

 • strength = erősség: belső pozitív – Mi az, ami sikeressé tehet?
 • weakness = gyengeség: belső negatív – Mi az, ami akadályoz?
 • opportunity =lehetőség: külső pozitív – Mi történhet, ami számunkra kihasználható?
 • threat = veszély: külső negatív – Mi történhet, ami számunkra rossz?

angol szavak kezdőbetűiből áll össze.

Miért ezt választottam?

 • könnyen alkalmazható,
 • gyorsan lehet vele képet alkotni,
 • sokan ismerik,
 • tiszta helyzetképet ad,
 • elemzése a jövőbeli tervek alapja lehet.

Alapja egy táblázat

0027 TED2

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TED2/ch01s03.html


Erősségek és gyengeségek: a szervezet belső jellemzőiből fakadnak. Ezért: a változtatás lehetősége, felelőssége a miénk.
Lehetőségek és fenyegetések: a szervezet külső környezetéből erednek. Ezért: ezekre nincs közvetlen ráhatásunk, de alkalmazkodni tudunk hozzájuk. és kihasználhatjuk.

Erősségek:

 • új ismeretszerzési technikák elsajátításának lehetőségei
 • kutatásmódszertani elemek kipróbálása
 • IKT alkalmazás
 • önreflexió megtanulása
 • tervezés
 • önbizalom, reális énkép kialakulása
 • írásbeli és szóbeli szövegalkotás képességének javulása
 • kommunikációs készségek fejlődése
 • metakommunikáció
 • komplex képességfejlesztés
 • komplex tehetségfejlesztés
 • jól felkészült, tapasztalt mentorok
 • együttműködés a kutatás sikere érdekében
 • alkalmazható tudást ad a továbbtanuláshoz
 • tanár-diák kapcsolat új szintje

Gyengeségek:

 • tanárok leterheltsége az iskolában
 • szűkül a mentorálást vállaló pedagógusok köre
 • egy-egy pályamunka segítése után nem vállalnak fel több kutatássegítést
 • kevés a bevonható fiatal pedagógus
 • „reklám" hiánya
 • fakultációs vagy szakköri keret biztosításának hiánya
 • pedagógusok és diákok anyagi elismerése több szinten (tárgyjutalmak)
 • „öncélú" kutatások – asztalfióknak készülő dolgozatok
 • a KGYTK-val foglalkozó iskolák elszigeteltsége, tapasztalatcsere hiánya
 • a pályamunkák feltöltésének nehézségei
 • túl tág kategóriák – összehasonlíthatatlan témák
 • ÉKP-n túli világ nem ismeri a KGYTK-t
 • kétségek az önálló munkában

Lehetőségek:

 • felmenő rendszerű versenyeztetés
 • az iskola presztízsének növelése
 • minél több fórumot megtalálni a népszerűsítésére
 • KGYTK dolgozatok katagolizása régiós szinten, hozzáférhetővé tétel
 • dolgozatok publikálása

Veszélyek:

 • anyagi források hiánya (eszközök, utazás, óradíj)
 • egyre több SNI-s, BTM-s, HHH-s gyermek
 • családi érdektelenség növekedése társadalmi szinten
 • diákok motiválatlansága
 • a gyors siker hajszolása
 • értékválság
 • esélyegyenlőtlenség országos szinten (múzeumok, kutatóhelyek, egyetemek)
 • tanárok leterheltsége adminisztratív teendőkkel a fenntartók által, időhiány
 • egyenlőtlen munkamegosztás
 • tanárok elismerésének hiánya KLIK-es szinten (erkölcsi, anyagi)
 • a pályamunkák elvárt szintje megközelíti a diplomamunkák minőségét

Fontos, hogy a swot elemzést egy stratégia kialakítása kövesse. Kulcsfontosságú elv a stratégia kidolgozásánál, hogy minden kijelentésnek cselekvéssel, azaz igével kell kezdődnie.
A hatásvizsgálat eredményeinek tükrében ez a KGYTK továbblépésének záloga.

SWOT 21

Forrás: http://agrostratega.blog.hu/2009/07/16/swot_analizis_avagy_a_marketing_helyzetelemzes_megkoronazasa

Fenesné Tóth Ágnes