MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Aktuális

KGYTK országos döntő

2024. május 11. - Százhalombatta


A meghívó és program elérhető itt: Meghívó letöltése

 

További letöltések:

Versenykiírás 2023/2024-es tanév

Versenyszabályzat

Kiss Albert: A családok közreműködése a KGYTK komplex tanulmányi versenyre felkészítésben

(tanulmányrészlet)

A KGYTK komplex tanulmányi versenyre felkészítéskor tapasztaljuk a családok közreműködését. Ez a közreműködés egyrészt kihat a gyermek témaválasztására, másrészt segítséget nyújt a pályamunka elkészítésekor, harmadrészt befolyásolja a verseny iránti attitűdöt. A közreműködés mértékének vizsgálatához az országos döntőre jutott tanulók rezüméit (n=239) tanulmányoztuk a 2011-2015 közötti időszakban, valamint összegeztük megfigyeléseinket is.

A rezümék elsődleges vizsgálata azt mutatta, hogy a tanulók 23,8%-a tesz említést a rezüméjében a családjáról. A családot említő rezüméket 100% -nak vettük és további vizsgálatnak vetettük alá. Vizsgáltuk a témaválasztás és a család kapcsolatát, valamint a család segítségének módjait.

A rezümékben tett utalások arra engednek következtetni, hogy a témaválasztást az alábbiak befolyásolják (a pályamunka címe […] részlet a rezüméből):

Foglalkozás, mesterség, munkahely (10,5%)

Geometria a foltokban […] anyukám foltvarrással foglalkozik…
Védekezés a saját szőlőnkben a peronoszpóra ellen […] a mi családunk szőlőtermesztéssel foglalkozik…
Nagy állat is lehet kedvenc! A szarvasmarha […] édesanyám nemrég munkahelyet változtatott, tehenész lett…
Ismerkedés a méhekkel […] édesapám fiatal házas korában érdeklődni kezdett a méhek csodálatos élete iránt…

Egészségi állapot (10,5%)

Gluténérzékenység napjainkban […] először a nagynéném lett gluténérzékeny, majd egy évre rá az apukám is …
Iskolám felső tagozatos tanulóinak viszonya az alkoholfogyasztáshoz […] az emberek többsége negatívan viszonyul az alkoholt fogyasztókhoz…

Szabadidős foglalkozás (7%)

Apámra ütök? Próbálkozásaim a terepmotorozással […] édesapámnak ismét lehetősége adódott arra, hogy ifjúkori hobbiját, a terepmotorozást folytathassa…
Fuss hegyen-völgyön át! Milyen sport a tájfutás? […] a Garbacz családban nagy hagyománya van a tájfutásnak. Édesapám már 35 éve űzi ezt a sportot. Később anyukám is tájfutó lett …
Váraink Egerben és Sirokon […] nyaralásaink, kirándulásaink során szüleimmel szívesen látogatunk meg középkori városokat…

Nagyszülők, dédszülők (8,8%)

A százhalombattai Téglagyári-völgyrendszer és Sánc-hegy természetvédelmi értékei […] Szerettem oda kijárni és túrázni a nagymamámmal, aki régen a százhalombattai téglagyárban dolgozott. Ő mesélt nekem arról a pusztításról, melyet a gyár végzett a Sánc-heggyel…
A II. bécsi döntés és következményei a történelem és a családom tükrében […] Nagyon szeretem hallgatni, amikor nagyszüleim mesélik dédapáim (akik sajnos már nem élnek) történeteit a háborús katonai szolgálataikról…

A rezümékben leírtak azt mutatják, hogy a családok különféle módokon segítik a pályamunka készítését (a pályamunka címe […] részlet a rezüméből):

Megnevezett szülői segítség (8,8%)

Katalógus a megsemmisült, megrongálódott, átépített vagy rekonstruált dorogi művészeti alkotásokról […] dolgozatom megírását édesanyám is segítette…
FAG Magyarországi Ipari KFT[…] Az érdeklődésem akkor alakult ki a téma iránt, amikor nagynéném bevitt minket a testvéremmel gyárlátogatásra az FAG Magyarországhoz …
A bérbaltavári disznóvágás és a disznóvágás eszközeinek fejlődése […] A tapasztalati megközelítést édesapámmal való beszélgetés (interjú) és saját megfigyeléseim alapján fogalmaztam meg …

Köszönetnyilvánítás a szülői támogatásért.

Azokban a rezümékben, amelyekben a tanulók említést tesznek a családjukról 24.4%-ában köszönetet fogalmaznak meg a családjuknak a munkájuk támogatásáért.

A témaválasztás és a család kapcsolatát, valamint a család segítségének módjait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a család szerepe jelen van a KGYTK komplex tanulmányi versenyre felkészítésben.

A fenti megállapítást alátámasztja az a megfigyelésünk is, miszerint a családi attitűd befolyásolja a tehetséges tanulók és tehetségígéretek viszonyát a KGYTK munkához. Megfigyelésünk szerint azt feltételezzük, hogy a családi attitűd három típusba sorolható: azonos értékrendű, kívülről szemlélő és ambivalens viszonyulás csoportjába.

Azonos értékrendű viszonyulás

A család azonos értékrendű viszonyulása erős motivációs segítséget ad a tehetségsegítő pedagógus számára. Ebben az értékrendben a család jövőképében a gyermek számára ott van a diploma (szakdolgozat készítése, kutatás stb.) mellett a biztonságot nyújtó családi háttér is.

Kívülről szemlélő viszonyulás

A kívülről szemlélő család partnerként viszonyul és támogatja a tehetségsegítő pedagógus munkáját. A gyermek jövőképe kevésbé körvonalazódott, de értékes dologként kezeli a KGYTK munkát (biztos jó lesz valamire). Emellett a család nemes becsvágya, a tanulmányi verseny lehetséges sikere közvetve motiválja a tanulót.

Ambivalens viszonyulás

Az ambivalens család értékvilágában a továbbtanulás sikerét kevésbé szolgálja a KGYTK-s tevékenység és a közben megszerzett ismeret, hiszen a tankönyvekben más ismeret van és a felvételikor sem ezt kérdezik. Mindez elbizonytalanítja a KGYTK-ra vállalkozó tanulót és nem segíti a tehetségsegítő pedagógust.

A család szerepe jelen van a KGYTK komplex tanulmányi versenyre felkészítésben megállapítás mértékének megállapításához és a fent megfogalmazott feltételezésünk vizsgálatához további reprezentatív pedagógiai kutatás szükséges az országos KGYTK komplex tanulmányi versenyen belül.

Felhasznált források:

KGYTK Rezümé gyűjtemények (2011-2015), Zalabér, Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola