MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Bevezető

Az idei tanév felmenő rendszerű tanulmányi versenyei között szerepelt ismételten a KGYTK, amelynek országos fordulóját az NTP-TV-14-A-0093 jelzésű sikeres pályázat biztosította. Ezzel a szakma a tudományos diákkört egy megkérdőjelezhetetlenül hatékony pedagógiai alternatívaként ismerte el, ahol a résztvevők kultúrához való viszonyulása - különösképp a kommunikáció, a szocializáció és a problémakezelés területén – biztosan pozitív. A diákköri tevékenység további nagyon fontos jellemzője, hogy nem csupán a kiemelkedő adottságokkal bíró tanulók képességbeli gazdagodását segítheti, hanem sokkal szélesebb körben tesz érintetté gyermekeket, hiszen magában foglalja az önművelést, a szubjektív alkotás létrehozását, a forrásközpontok használatát, sőt, a felzárkóztatást is. A diákköri munka mint a tudományos megismerés pedagógiai megközelítése - a képességdifferenciák mellett - figyelmet fordít a megismerés életkori sajátosságaira is. Míg a kiskamasz értelmi tevékenységét inkább az információk begyűjtése határozza meg, addig a kamaszkorban már inkább a begyűjtött információk rendszerezése, a strukturálás lép a tevékenységek előterébe. Mindezeket némiképp az idei rezümé-válogatásunk is példázza. Az országos forduló kiemelt díjazottai közül 4.-es, valamint 7. és 8.-os diákok dolgozatkivonatát olvashatják a következőkben.