MESTER és TANÍTVÁNYA

Tóth István: A természettudomány kutatásmódszertanának adaptációs lehetőségei 10-14 éves tanulók tudományos diákköri munkáinak megvalósításához
Megtekint...

Hasznos linkek

A projektet támogatták:

 

Nemzeti Tehetség Program

logo nemzeti tehetsegprogram

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 emet  logo fekvo szines rgb png

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

logo emberi eroforrasok miniszteriuma

Paulik Krisztina Beáta - ÍGY TRÉCSELNEK A MENŐK, avagy a Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos tanulóinak diáknyelvi szóhasználata

Az idei évben indultam először a KGYTK versenyen. Választott témám felső tagozatos iskolatársaim diáknyelvi szóhasználata.

Az óvodás gyermeknek még nagy a nyelvteremtő ereje, ám az iskola komolyabban akarja tanítani, leszoktatja az alkotó tevékenységről. A kisiskolás korban elfojtott fantázia nagy erővel tör fel a kamaszkorban, humoros saját nyelvet hoz létre „belső használatra", s ezt nevezzük úgy, hogy diáknyelv.

Célom volt, hogy a diákok világába mélyebb betekintést tehessek, továbbá, hogy áttekintő képet kapjak és adjak társaim nyelvhasználatáról.

Témaválasztásom fő indoka, hogy 2 és fél éves korom óta tudok olvasni, ezért kedvenc tantárgyam a magyar nyelv és irodalom. E téma iránt Leiner Laura A Szent Johanna gimi c. könyvsorozatának hatására kezdtem érdeklődni.

Hipotéziseim:
1. Viszonylag kevés diáknyelvi szót fognak alkotni diáktársaim, ennek oka lehet a világ folyamatos „felgyorsulása" (az elektronikai eszközök révén), mely korlátozhatja a gyerekek alkotó fantáziáját.
2. Az iskolához kapcsolódó témakörben (és az azon belüli altémákban) fogom találni a legtöbb diáknyelvi szót.
3. A szavakat leggyakrabban a köznyelvből veszik át, szóképzéssel vagy szórövidítéssel alkotják őket.
4. Sok trágár kifejezéssel fogok találkozni a kitöltött kérdőívek átnézése és elemzése során.
5. A régi diáknyelvből igen kevés szót merítenek.
6. Az osztályzatok témakörében már egyáltalán nem kreatívkodnak, nem használnak helyettük diáknyelvi szinonimákat.

Kutatásom témája a nyelvtudomány főágát érinti, azon belül a szinkrón nyelvészet szociolingvisztikai alágát.

Kutatási módszereim: könyvtári kutatás és kérdőív.

A kérdőív 10 témakörre oszlik, azokat olykor altémákra tagoltam. Összesen 152 szóra, kifejezésre, mondatra kérdeztem rá. A vizsgálatban 161 diák vett részt. Minden témakörben, altémában kigyűjtöttem a leggyakoribb, illetve a további szinonimákat, melyeket nyelvészeti szempontból elemeztem.

Hipotéziseim közül a 2. és a 4. igazolódott be, a 3. csak részben, az 1., az 5. és a 6. azonban tévesnek bizonyult.
Az összegyűjtött diáknyelvi szavakból szótárat készítettem.

További céljaim közt szerepel, hogy interjút készítsek iskolám egyik tanárával a témával kapcsolatban, továbbá, hogy a kérdőíves felmérést egy másik iskolában is elvégezzem. Célom még, hogy a jövő tanévben egy dolgozatban alaposabban foglalkozzak e témával (valószínűleg a chatnyelvre kiterjesztve). Szeretném az összegyűjtött szavakat bővebben elemezni.

Paulik Krisztina Beáta 5. b osztály
Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Karancslapujtő